اطلاعیه 3: تعیین استاد کارآموزی و آپلود گزارش و سایر فرم ها


لطفا به موارد زیر توجه کنید:

  1. پس از ورود به سامانه نام استاد کارآموزی شما در صفحه اصلی قابل مشاهده است.
  2. لطفا گزارش کارآموزی خود را در قالب استاندارد که در سامانه وجود دارد نوشته و آپلود نمایید.(برای دانلود قالب گزارش کلیک کنید)
  3. لطفا گزارش خود را تا 10 آبان به استاد خود تحویل دهید.

اطلاعیه 2: نحوه کار با سامانه


این سامانه جهت سهولت بخشیدن به فرایند دستی سابق انتخاب کارآموزی در اختیار دانشجویان دانشکده قرار گرفته است. مراحل مختلف کار با سامانه به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. ثبت نام در سامانه کارآموزی
  2. پیدا کردن شرکت مورد نظر توسط دانشجو- اگر شرکتی برای کاراموزی نمی شناسید با ایمیل m_neshati@sbu.ac.ir تماس بگیرید.
  3. پس از مشخص شدن شرکت، چنانچه شرکت شما در لیست شرکت‌ها وجود ندارد، آن را در سامانه کاراموزی ثبت کرده و منتظر تایید باشید.
  4. پس از تایید، شرکت مورد نظر شما در صفحه معرفی شرکت‌ها اضافه می‌شود.
  5. از منو ثبت کارآموزی، درخواست خود برای کارآموزی ثبت نمایید.
  6. تکمیل فرم‌های مخصوص کارآموزی (توجه داشته باشید که تمامی اطلاعات باید به صورت صحیح وارد شوند.، مسئولیت هر گونه اشتباهی متوجه شخص دانشجو خواهد بود)
  7. پس از تکمیل ثبت کاراموزی، فرم های تولید شده را از صفحه اصلی سایت چاپ کرده و به اتاق 230 برای امضا تحویل دهید.

اطلاعیه 1: راه‌اندازی اولیه سامانه‌ کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر


سامانه‌ی کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، در تاریخ 96/3/9 به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل مراحل مختلف فرآیند کارآموزی، ارتقای سطح علمی و کیفی دانشکده و همچنین بهبود کیفیت ارتباط با صنعت دانشکده می‌باشد.