• دانشجویان عزیز، چنانچه شرکت موردنظر شما در سامانه کارآموزی تایید نشده است، آن را ثبت کنید و سپس منتظر تایید نهایی از سمت دانشکده باشید. پس از اینکه شرکت شما تایید شد، در صفحه معرفی شرکت ها قرار می­گیرد و شما می­توانید فرایند ثبت نام کارآموزی خود را ادامه دهید.
  • نمایندگان شرکت­ها، چنانچه شرکت موردنظر شما در سامانه کارآموزی تایید نشده است، آن را ثبت کنید نتیجه تایید/عدم تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.